Geld beleggen in 2023 – zo werkt het

Iedereen wil graag meer uit zijn spaargeld halen en goede voorzieningen treffen voor de toekomst. Vooral in tijden waarin veel financiële instellingen slechts extreem lage rentes betalen, terwijl tegelijkertijd de inflatiewaarden steeds meer stijgen, denken veel mensen na over een verstandige investering van geld. Dit is volkomen terecht, tenslotte zou het geld dat je al hebt verdiend liever in stilte voor je moeten werken in plaats van voortdurend aan waarde in te boeten.

Bijgevolg rijst de vraag wat op dit moment de beste manier is om geld te investeren. Er is een heel scala aan mogelijkheden, maar ze verschillen in veel opzichten. Bovendien verschijnen er voortdurend nieuwe beleggingsvormen op de markt waar je in eerste instantie niet per se aan denkt. Je hoeft bijvoorbeeld niet per se zelf een enthousiaste gokker te zijn op online casino sites zoals 777 om het kopen van iGaming aandelen als optie te overwegen. We willen deze en andere financiële investeringen hier nader bekijken.

Belangrijke voorafgaande overwegingen voor selectie

Voordat we specifieke beleggingscontracten en andere opties onder de loep nemen, moeten er eerst een aantal basisvoorwaarden worden gesteld. Desgewenst kan een professionele beleggingsadviseur worden ingeschakeld om een beleggingsplan op te stellen dat past bij jouw persoonlijke situatie. Als je goed geïnformeerd bent, kun je dit echter ook zelf doen. Het is belangrijk om stap voor stap te werk te gaan en veel informatie en ervaring op te doen voordat je een beslissing neemt. Het spreekt ook voor zich dat alleen gerenommeerde aanbieders en beleggingsvormen moeten worden gebruikt om niet het slachtoffer te worden van fraude.

Om duidelijkheid te krijgen over je eigen situatie en dus ook over de beschikbare opties, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

Over welk vermogen beschik ik dat op langere termijn belegd kan worden?

Is er een vast beleggingsdoel, d.w.z. een minimale groei die binnen een bepaalde tijd moet worden bereikt? – Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er op tijdstip X een lening moet worden afgelost of een ander voertuig moet worden aangeschaft.

Heb ik een voldoende grote financiële buffer ingebouwd voor onvoorziene knelpunten? – Als dit niet het geval is, moet je je planning zeker bijstellen.

Hoe lang moet het overtollige geld worden belegd? – Om deze vraag te beantwoorden, moet je goed nadenken over welke grote aankopen gepland zijn voor de komende jaren of wanneer bijvoorbeeld gezinsplanning zal leiden tot een inkomensverlies en je misschien zal moeten terugvallen op spaargeld.

Ga ik bij mijn beleggingen vooral voor zekerheid? Of ben ik bereid bepaalde risico’s te nemen in ruil voor een groter deel van de winst?

Wil ik mijn vermogen in een bundel beleggen of kan ik het beter op verschillende manieren beleggen om te diversifiëren? – De eerste optie heeft het voordeel dat je je maar op één ding hoeft te concentreren. Als de belegging bijvoorbeeld alleen gebaseerd is op aandelen in een specifiek bedrijf, hoef je alleen deze aandelenkoers in de gaten te houden. Als het geld daarentegen gespreid is, spreidt men ook het risico van een extreem koersverlies. Bovendien kun je, afhankelijk van de huidige situatie op de markt, altijd een beetje heen en weer schuiven.

Zodra bepaalde belangrijke punten zijn vastgesteld, zijn sommige beleggingsvormen al uitgesloten als optie. Dit maakt het gemakkelijker om de resterende varianten te vergelijken en uiteindelijk de meest ideale te kiezen.

Aandelen en ETF’s kopen

Terwijl een conventionele spaarrekening bij je lokale bank al lang achterhaald is, zijn er tegenwoordig tal van alternatieven in de financiële wereld. Aan de ene kant kunnen particuliere beleggers aandelen kopen in beursgenoteerde bedrijven. Hier kun je inzetten op de bekende giganten, waarvan de groei vrij berekenbaar is, maar het rendement is meestal slechts klein in procenten.

Daarentegen ontwikkelen aandelen van start-ups vaak grotere winsten, maar in ruil daarvoor zijn ze ook veel minder stabiel in hun prestaties. Bovendien is het risico van een koersdaling of volledige insolventie groter. Wat de sector betreft, is het momenteel raadzaam om te focussen op nieuwe media en toekomstgerichte technologieën zoals de iGaming-sector of kunstmatige intelligentie. Al deze gebieden hebben veelbelovende vooruitzichten.

In plaats van in te zetten op individuele aandelen, kun je echter ook kiezen voor ETF’s (= Exchange Traded Funds). Dit zijn aandelenfondsen die een aandelenindex volgen, zoals de Dow Jones. Dit betekent dat je in plaats van te beleggen in afzonderlijke effecten, belegt in de hele markt, wat het risico minimaliseert.

Vastrentende beleggingen en geldcontracten

Banken bieden zowel dag- als termijndeposito’s aan met duidelijke voorwaarden die geen hoge rente opleveren maar wel een gestage groei garanderen. Een andere vorm van vastrentende beleggingscontracten zijn obligaties of spaarcontracten van bouwverenigingen, maar ook hier zijn de percentages nu helaas relatief laag.

Beleggen in goud of grondstoffen

Een andere optie is om je geld te beleggen in materiële activa zoals goud of andere grondstoffen, die onderhevig zijn aan constante prijsschommelingen. Afhankelijk van de economische situatie kan hier een goede winst worden gemaakt als men op het juiste moment weer koopt. Voor deze handel heb je echter in elk geval voldoende ervaring nodig.

Handelen met digitale valuta

Rijkdom kan ook worden vergroot met Bitcoins & Co. als je de markt goed beheerst, een koel hoofd hebt en bereid bent risico’s te nemen. Je moet je er wel van bewust zijn dat je bij een crash enorme verliezen kunt lijden.

Vastgoedbeleggingen op lange termijn

Er is meer dan ooit vraag naar onroerend goed en de waarde ervan blijft stijgen. In dit opzicht is het heel zinvol om deel te nemen aan een bouwproject als de omstandigheden goed zijn. Je moet echter rekening houden met lange investeringsfases voordat de verhoopte groei zichtbaar wordt.

Een goede mix is cruciaal

Experts adviseren om de investering slim te verdelen over verschillende posten. Kies bijvoorbeeld voor een combinatie van termijndeposito’s, ETF’s met lage kosten en een kleine vastgoedbelegging. Hoe breder de activa zijn verdeeld, hoe beter het risico op verlies kan worden gespreid.

Vooral voor leken is het ook een goed idee om zich te richten op transparante beleggingen waarvan de risico’s en winstkansen duidelijk zijn gedefinieerd. Logischerwijs is het rendement het hoogst daar waar het grootste risico wordt genomen. Voor sommige beleggingen heb je ook veel uithoudingsvermogen nodig. Dit houdt in dat je bedrijfsaandelen niet meteen na de eerste crisis moet verkopen, maar het geheel de tijd moet geven om zich weer positief te ontwikkelen.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search