Hoe ziet een Lean Six Sigma Green Belt Training eruit? 

Wist je dat onderzoek aangetoond heeft dat bedrijven die Lean Six Sigma implementeren, hun operationele kosten met gemiddeld 20-30% verlagen? En dat ze tegelijkertijd hun klanttevredenheid all-round weten te verhogen? Het is dan ook geen wonder dat veel professionals zich (willen) verdiepen in deze methodologie, want het is een serieuze stap om de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Hierbij staat een Lean Six Sigma Green Belt training aan de basis; het biedt precies die diepgaande kennis en vaardigheden die er nodig is in de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Lees hier verder voor een korte blik van de opzet en inhoud van een Lean Six Sigma Green Belt training:

Wat is een Lean Six Sigma Green Belt?

Een Lean Six Sigma Green Belt is een professional. Eentje die gespecialiseerd is de succesvolle toepassing van Lean en Six Sigma tools en relevante technieken die er zijn om gerichte procesverbeteringen door te voeren. Green Belts werken vaak onder de leiding van Black Belts – die (leg kort uit wat het onderscheid maakt) – en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten binnen hun eigen functiegebieden.

Structuur van de training

De Lean Six Sigma Green Belt training is zorgvuldig opgebouwd. Dit is om zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden over te brengen. De training bestaat uit verschillende fasen, elk gericht op een specifiek aspect van het verbeteringsproces.

Zo begint de training met een uitgebreide introductie tot de fundamenten van Lean en Six Sigma. Dit deel behandelt de geschiedenis, filosofie en kernconcepten, zoals de DMAIC-methode (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Op die manier krijgen deelnemers een duidelijk beeld van hoe Lean Six Sigma werkt en waarom het zo effectief kan zijn. 

Define-fase

Meestal komt als eerste de Define-fase in beeld. Hier leren deelnemers hoe een project op een heldere wijze kan worden afgebakend. Dit omvat onder meer de formulering van probleemstellingen, de identificatie van projectdoelen en de samenstelling van een effectief projectteam. Tools zoals SIPOC-diagrammen worden hierbij ingezet, voor het in kaart brengen van processen en de belanghebbenden.

Measure-fase

De Measure-fase draait om de verzameling van betrouwbare data met als doel de huidige procesprestaties te begrijpen. Tijdens dit punt leren deelnemers hoe ze dataverzamelingsplannen kunnen opstellen. Ook komen ze in aanraking met het toepassen van statistische technieken, zoals histogrammen en controlekaarten om de variabiliteit in processen te meten.

Analyze-fase

In de Analyze-fase wordt de verzamelde data vervolgens geanalyseerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de hoofdoorzaken van de problemen worden geïdentificeerd. Hierbij komt het gebruik van tools zoals de oorzaak-gevolgdiagram (visgraatdiagram) en Pareto-analyse aan de beurt om in staat te zijn de belangrijkste oorzaken van defecten of inefficiënties te vinden. Dit is vanzelfsprekend een fase waarbij een analytische benadering en kritisch denkvermogen van vitaal belang zijn. 

Improve-fase

De Improve-fase is gericht op de ontwikkeling van oplossingen voor de geïdentificeerde problemen. Wat er hier gebeurt? Effectief brainstormen, creatieve probleemoplossing en het gebruik van tools zoals FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) zijn essentieel in deze fase. De oplossingen worden vervolgens uitgebreid getest en geëvalueerd voordat ze breed worden geïmplementeerd.

Control-fase

De Control-fase zorg er tenslotte voor dat de verbeteringen op een duurzame wijze worden geïmplementeerd. Deelnemers leren onder andere hoe ze controleplannen en SPC (Statistical Process Control) kunnen gebruiken om processen te monitoren en ervoor te zorgen dat de verbeteringen blijvend zijn. Dit is een fase die het belang benadrukt van continue monitoring en aanpassing.

Waarom The Lean Six Sigma Company?

Bij The Lean Six Sigma Company kun je terecht voor Lean Six Sigma op afdelingsniveau. Hun Green Belt training is te vinden op https://www.theleansixsigmacompany.nl/green-belt-training/ en is een uitgebreide en praktijkgerichte opleiding. Een combinatie van diepgaande theoretische kennis met hands-on praktijkervaring, waardoor deelnemers volledig voorbereid worden om verbeteringsprojecten binnen hun organisatie te leiden.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search