Hoeveel mag een politicus verdienen?

Het is zeker interessant om eens te bekijken hoe het eigenlijk met de verdiensten van politici in Nederland gesteld is. Er zijn immers wel heel veel mensen die zich in de politiek storten tegenwoordig. Hoewel ze dat waarschijnlijk wel vanwege hun idealen doen, is het zeker ook financieel wel de moeite waard te noemen. Het is goed om dit dus eens wat nader te bekijken. Dat een gewoon lid van de Tweede Kamer al meet dan honderdduizend euro per jaar verdient zal je misschien verbazen. Laten we dit dus eens goed gaan bekijken.

De schadeloosstelling voor Kamerleden

Om te beginnen is het goed om te weten dat leden van de Tweede Kamer een soort loon krijgen. Dit wordt de schadeloosstelling genoemd. Die ligt voor Kamerleden op €107.000,- per jaar en voor fractievoorzitters nog iets hoger. Er is 8% vakantiegeld en er is een eindejaarsuitkering van 8,3%. Bedenk je dan dat dit de inkomsten zijn die puur met het werk in de Tweede Kamer te maken hebben. Nevenfuncties zijn mogelijk, maar daarover lees je zo meer. Daarnaast verdien je iets meer wanneer je een speciale functie in de kamer hebt.

Verdiensten van voorzitters

Zoals gezegd is het deels ook afhankelijk van de functie die je hebt hoe het met je verdiensten gesteld is in de Tweede Kamer. In dat opzicht is het bijvoorbeeld goed om eens te kijken naar wat de voorzitter van de Kamer eigenlijk krijgt. Die krijgt 34% meer. Daardoor komt het bedrag uit op iets meer dan 138.000 euro per jaar. Ondervoorzitters mogen ook op iets meer rekenen. De eerste ondervoorzitter komt op net iets meer dan €110.000,- uit. De tweede krijgt een bedrag van €109.675,-. De rest van de ondervoorzitters komt rond €108.000,- uit in de verdiensten. Ook fractievoorzitters krijgen iets meer, namelijk 1 procent extra voor hun eigen rol en 0,3 procent voor elk kamerlid van hun fractie. Dat kan tot 11,5% oplopen of €119.000,-.

De neveninkomsten van Kamerleden

Het is ook goed om eens naar de neveninkomsten van leden van de Tweede Kamer te kijken. Want die mogen er wel gewoon zijn. Dit gaat dan om een bedrag van maximaal 14% van de schadeloosstelling. Dit komt dus neer op €14.980,-. Komen de bedragen daarboven uit, dan zal de helft van de schadeloosstelling van €107.000,- worden gekort. Bedenk overigens ook dat er nog allerlei andere onkosten voor Kamerleden bestaan, van reizen, tot ziekte, tot allerlei andere zaken. Er zijn dus allerlei kosten die gemaakt worden die ook weer verrekend kunnen worden op een later moment.

Goede business

Wat vooral opvalt is dat kamerlid zijn in Nederland een goede business lijkt te zien. Wanneer je namelijk bekijkt hoe dit in de rest van Europa gesteld is, dan komen de Nederlandse leden er behoorlijk goed van af. In sommige landen, zoals Duitsland, Engeland en Italië ligt het bedrag nog net iets hoger. De meeste landen blijven echter achter vergeleken met wat er in Nederland aan de volksvertegenwoordigers betaald wordt. Het is ook verschillend hoe nevenactiviteiten mee mogen tellen.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search