Met welke strategische uitdagingen krijg je als ondernemer in 2024 te maken?

Door de vele technische innovaties en andere maatschappelijke ontwikkelingen kom je als ondernemer in 2024 ook weer voor verschillende uitdagingen te staan. Het is hartstikke leuk om te ondernemen, maar tegelijkertijd moet je wel van de uitdagingen houden en daarvan op de hoogte zijn. 

Als je op de hoogte bent van de uitdagingen, dan kun je er namelijk op anticiperen en dat is gunstig voor je bedrijf. Met welke strategische uitdagingen krijg je onder meer te maken als ondernemer in het jaar 2024?

Nog meer concurrentie 

Ieder jaar blijft het aantal bedrijven in omvang toenemen. Er komen vooral steeds meer zzp’ers de arbeidsmarkt op, omdat het in de huidige maatschappij aantrekkelijk is om in bepaalde sectoren als zelfstandige aan de slag te gaan. Je kunt immers je eigen uurloon bepalen en door krapte op de arbeidsmarkt is er voldoende werkgelegenheid. 

De stijging is dan ook bijzonder te noemen. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1.349.700 zzp’ers actief in Nederland. Aan het eind van kwartaal 2023 stonden er echter 1.844.680 bedrijven ingeschreven bij de KvK! 

Ook het aantal bedrijven met werknemers in dienst blijft jaarlijks stijgen, dus de kans is groot dat je in 2024 te maken krijgt met nog meer concurrentie. In elke sector doe je er als ondernemer dan ook goed aan om creatief uit de hoek te komen en bijvoorbeeld gebruik te maken van de diensten van een growth hacking agency.  

Duurzame bedrijfsvoering creëren 

Met de huidige klimaatproblematieken in het achterhoofd, ben je als bedrijf in 2024 genoodzaakt om milieuvriendelijke acties te ondernemen. Niet alleen om bij te dragen aan een beter milieu, maar ook omdat er steeds meer wettelijke regels voor ondernemers komen. 

In 2024 mag je als ondernemer bijvoorbeeld geen wegwerpservies meer in kantines gebruiken. Grote bedrijven moeten in 2024 ook een verplichte duurzaamheidsrapportage opstellen. De regelgeving wordt elk jaar strenger en daarom is het voor ondernemers belangrijk om de beste duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Denk bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van je bedrijfspand, het verantwoord inkopen van producten en middels recycling bijdragen aan een circulaire economie. 

Een complexere arbeidsmarkt 

Krapte op de arbeidsmarkt is al jaren een probleem en dit maakt het voor veel ondernemers een uitdaging om personeel te vinden. Maar de arbeidsmarkt wordt ook steeds complexer en als ondernemer krijg je daar in 2024 ook mee te maken. 

Ook is er in Nederland sprake van vergrijzing, dus de kans is groot dat de algemene problemen om gekwalificeerd personeel te vinden nog lang niet zijn opgelost. Ook wat dit betreft moet je als ondernemer inventief zijn en aantrekkelijk worden voor jong en oud talent. Want je hebt gekwalificeerd personeel immers nodig om als ondernemer succesvol te blijven.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search