Slimme oplossingen voor verbeterde efficiëntie binnen magazijnen

Binnen grote magazijnen zoekt men voortdurend naar kansen om de efficiëntie te verbeteren. Dit doet men onder meer door in te zetten op de digitalisering en automatisering van processen. Waar een proces voorheen handmatig uitgevoerd werd, gebeurt dat nu geheel automatisch door de aangesloten computersystemen met bijbehorende software. Denk aan het geautomatiseerd bijwerken van voorraden. Het verbeteren van de efficiëntie in de manier van werken van organisaties doen organisaties niet alleen door te zoeken naar vormen van digitalisering en automatisering. Ook fysieke hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld doorrolstellingen, kunnen hier een rol in spelen. Het zijn stellingen waarbij producten automatisch naar de voorzijde van het schap rollen, op het moment dat er een product is weggenomen. Dit artikel zoomt in op de mogelijkheden die men binnen grote magazijnen heeft.

Processen in kaart brengen en optimaliseren

Het doorvoeren van een verbetering in de efficiëntie begint vaak bij het in kaart brengen van interne processen. Wat is de trigger voor het doorlopen van zo’n proces? Op welk moment is het proces volledig doorlopen en start er een nieuw proces? Door hier een overzicht van te maken, kan heel doelgericht naar mogelijke verbeteringen worden gezocht. Waar in het proces kan een stukje software het menselijk handelen overnemen? Hoe zorg je ervoor dat een medewerker minder tijd kwijt is aan het doorlopen van het proces? Specifiek voor magazijnen geldt bijvoorbeeld dat het gebruik van orderpickkarren bij kan dragen aan de snelheid waarmee een proces wordt uitgevoerd. 

Deze orderpickkarren maken het mogelijk om in een keer meerdere orders bij elkaar te zoeken. Door de kar van een tablet te voorzien, is het daarbij mogelijk om op hetzelfde moment voor het updaten van de voorraden te zorgen. Niet alleen in het interne voorraadsysteem, maar ook in de aan dat systeem gekoppelde webshop. Het voorkomt teleurstellingen bij de consument als een product niet meer leverbaar blijkt te zijn.

Denk aan de duurzame inzetbaarheid van personeel

Het verbeteren van de efficiëntie van processen binnen magazijnen kan invloed hebben op de rol van een medewerker. Voor organisaties is het zaak om tijdig te starten met het omscholen van personeel, van wie de functie in de komende jaren mogelijk verandert of verdwijnt. Het omscholen maakt dat het personeel behouden wordt en straks elders kan worden ingezet. Inzetten op een duurzame inzetbaarheid van het personeel zit daarnaast in de bewuste keuze voor ergonomisch verantwoorde orderpickkarren, elektrische heftrucks in plaats van modellen op benzine of diesel, enzovoorts.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search