Wat is BHV en wat doen BHV’ers?

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening en betekent dat er in een bedrijfsomgeving mensen zijn die eerste hulp kunnen bieden in geval van nood. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze medewerkers hebben die getraind zijn om ernstige of kleine verwondingen bij hun collega’s te voorkomen en te behandelen. Daarom moeten organisaties minstens één persoon hebben die is aangewezen als veiligheidsmedewerker. Als je de BHV-training volgt, word je zo’n aangewezen veiligheidsmedewerker. Tijdens de training leer je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden die je in geval van nood moet kunnen toepassen. De opleiding wordt vaak verzorgd door een ervaren docent met meer dan 20 jaar ervaring in de zorg en bij de brandweer.

Verplichte bedrijfs noodmaatregelen

Je voert de bedrijfshulpverlening procedures uit, ook bekend als BHV. Voor BHV heb je één of meer BHV’ers nodig. Een BHV’er is iemand die is opgeleid om te helpen bij noodsituaties en zelfs gevaarlijke situaties kan voorkomen. De specifieke maatregelen die je moet nemen, hangen af van de grootte van jouw bedrijf en de mogelijke risico’s waarmee het te maken heeft. De Arbeidsomstandighedenwet bevat algemene voorschriften, zoals artikel 15, die je moet volgen. Het is ook belangrijk om een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan op te stellen, waarin staat wat te doen in noodsituaties. Daarnaast moet je een evacuatiestrategie hebben die in je calamiteitenplan kan worden opgenomen.

BHV organisatie

Het uitvoeren van experimenten en proeven brengt soms risico’s met zich mee, daarom moet elke locatie binnen een bedrijf goed opgeleide BHV-hulpverleners hebben die bijvoorbeeld om kunnen met persoonlijke alarmknoppen van SOSvolaris. Ze kunnen op elk moment worden opgeroepen in geval van een ongeval, chemische lekkages, brand of verwondingen. BHV’ers hebben wettelijke verantwoordelijkheden, zoals het beheren van noodsituaties, het uitvoeren van reddingsoperaties bij brand, het waarschuwen van mensen in gevaar, communicatie met professionele hulpdiensten en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Een BHV-team bestaat uit leiders, mensen met ademhalingsapparatuur, EHBO-materiaal en EHBO’ers.

Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen

Aannemers en onderaannemers moeten samenwerken om op bouwplaatsen, vooral tijdelijke bouwplaatsen, noodplannen op te stellen. Deze samenwerkingsafspraken met betrekking tot veiligheid en gezondheid moeten worden vastgelegd in het Arbo-programma. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om ervoor te zorgen dat er een strategie is en om de hulpdiensten te coördineren. Deze strategie moet overeenstemmen met het veiligheids- en gezondheidsplan. Als je als ondernemer twee of drie werknemers thuis hebt, wordt dit ook beschouwd als een werkplek, maar in dat geval is een apart arbo-programma niet nodig.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search